Spadtag för spadtag bygger vi vår gård

I en vacker södersluttning, omgiven av Sörmlands trolska skogar, ligger Solbackens småbruk. Vi köpte gården hösten 2019 efter flera års letande.

Sundstugan, som den heter på kartorna, är ett gammalt skogstorp där människor har levt i långt över 100 år. Det finns gammal åkermark som vi nu väcker till liv igen och i uthusen finns det spår efter de som levt här innan oss.

Här bygger vi, spadtag för spadtag, en verksamhet där vi odlar snittblommor, grönsaker, frukt och bär. Här finns bin och en flock Ölandshöns, och i odlingarna trivs vilda pollinatörer. Vi välkommar varje sommarsäsong hundratals av besökande som plockar blommor, fikar i vårt sommarkafé och deltar i våra kurser.

Vår verksamhet

Ölandshöns

Vi bygger upp en besättning med Ölandshöns. Det är en av Sveriges mest hotade lantraser. 

Grönsaker

Att odla grönsaker är något av det viktigaste man kan göra! Vår grönsaksodling är under utveckling, men vi säljer vårt överskott av plantor på våren och utvalda grönsaker på hösten. 

Bin

Vi har flera bikupor med samhällen som pollinerar våra odlingar och resten av vår omgivning. De ger oss fin honung varje år.   

Blommor

Det finns inget som är så bra för själen som att få vandra i blomsterodlingen, omgiven av vackra färger och ljuvliga dofter. Vi arbetar för att bli ett miljövänligt alternativ till importerade snittblommor.